Informatie over gegevensbescherming Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems (hierna te noemen „Bosch eBike“ of „Wij“) is blij met uw bezoek aan onze internetpagina´s en met uw interesse in onze onderneming en onze producten.

Bosch eBike respecteert je privacy

De bescherming van je privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is voor ons een belangrijke zaak, waarmee we bij alle bedrijfsprocessen rekening houden.

Privacy en informatiebeveiliging maken deel uit van het bedrijfsbeleid van Bosch.

Verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens is Bosch eBike Systems; uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
Duitsland

E-mailadres: kontakt@bosch.de

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vind je hier.

 

1. Verzamelen, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Verwerkte gegevenscategorieën

Bosch eBike Systems verwerkt de volgende categorieën gegevens van eBike dealers:
• Communicatiegegevens (zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en IP-adres)
• Stamgegevens van overeenkomsten (overeenkomstverhouding, product- of contractbelang, enz.)
• Klantgeschiedenis (adreswijzigingen, geschiedenis van servicecases, enz.)
• apparaatgerelateerde gegevens (bijv. hardware-ID, computernaam)
• logbestanden (bijv. IP-adres)

1.2 Principes

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, zoals namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, en overeenkomst-, boekings-en afrekeningsgegevens, die uitdrukking geven aan de identiteit van een persoon.

Persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als hiervoor een wettelijke basis is, of als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader van een registratie.

2. Verwerkingsdoeleinden en juridische grondslagen

Wij en door ons aangestelde dienstverleners verwerken je persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

Het aanbieden van dit onlineaanbod
Juridische grondslag: Zwaarwegend gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit plaatsvindt in overeenstemming met privacyrechtelijke en mededingingsrechtelijke regels (art. 6, lid 1 sub f van de AVG)

Beschikbaar stellen van dit onlineaanbod (met registratie)
Juridische grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6, lid 1 sub b van de AVG). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden [koppeling]).

Verzending van onze nieuwsbrief (via e-mail)
Juridische grondslag: Toestemming (art. 6, lid 1 sub a van de AVG)

Verstrekking van bedrijfsrelevante informatie (bijvoorbeeld wijziging van de algemene voorwaarden, uitvaltijd, enz.)
Juridische grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6, lid 1 sub b van de AVG). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden [koppeling]).

Opslag van trainingsinformatie (online training, deelname) van eBike-dealers om de aanspraak op ontvangst van een dongle of een licentie te controleren (DiagnosticTool)
Juridische grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6, lid 1 sub f van de AVG)

Opslag van vrijwillige informatie van de dealer voor het leveren van onze Bike Dealer Self-Service, waaronder Dealer Locator (om de zichtbaarheid/bereikbaarheid voor klanten te vergroten, marketing voor de dealer)

Juridische grondslag: Gerechtvaardigd belang onzerzijds in direct marketing, zolang dit plaatsvindt in overeenstemming met privacyrechtelijke en mededingingsrechtelijke regels (art. 6, lid 1 sub f van de AVG). Dealer Locator: Toestemming (art. 6, lid 1 sub a van de AVG)

Terbeschikkingstelling van het diagnose-instrument
Juridische grondslag: Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6, lid 1 sub b van de AVG).

Informeer bij Bosch eBike Systems, bijv. bij onze service- of eindklantenhotline en voor afhandeling van verzoeken van eindklanten, over de eBike, bijv. afhandeling van een service-incident.
Juridische grondslag: Ons en jouw gelijktijdige (gerechtvaardigde) belang bij de beantwoording van je vragen, het oplossen van eventuele problemen en zo jouw tevredenheid als klant of gebruiker te behouden en te bevorderen (art. 6, lid 1 sub f van de AVG)

Product- of klantenenquêtes per e-mail en/of telefoon, alsmede marktonderzoeksactiviteiten
Juridische grondslag: Toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit plaatsvindt in overeenstemming met privacyrechtelijke en mededingingsrechtelijke regels (art. 6, lid 1 sub a, f van de AVG).

Statistische onderzoeken en analyses
Juridische grondslag: Toestemming/legitiem belang van onze kant bij de verbetering en verdere ontwikkeling van onze Bosch eBike Systems producten en diensten, evenals voor foutenanalyse en probleemoplossing door middel van gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens, zolang dit gebeurt in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming (art. 6, lid 1 sub a, f van de AVG).

Het uitvoeren van prijsvragen of kortingscampagnes in overeenstemming met de respectieve voorwaarden van de prijsvraag of kortingsactie
Juridische grondslag: Toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit plaatsvindt in overeenstemming met privacyrechtelijke en mededingingsrechtelijke regels (art. 6, lid 1 sub a, f van de AVG)

Behoud en verdediging van onze rechten
Juridische grondslag: Zwaarwegend gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het doen gelden en verdedigen van onze rechten (art. 6, lid 1 sub f van de AVG)

3. Registratie

Als je een beroep wilt doen op prestaties die het afsluiten van een overeenkomst vereisen, vragen we je om je te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het opstellen en uitvoeren van het contract (zoals bedrijfsnaam, geslacht, adres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres, gewenste taalinstelling). Verplichte gegevens geven we aan met een sterretje (*).

Aanmelding via de centrale Bosch ID

Je kunt je zich [uitsluitend] met de centrale Bosch ID bij ons onlineaanbod aanmelden. De centrale Bosch ID is door Bosch.IO GmbH voor de RB-Groep ontwikkeld om gemeenschappelijke gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van aanbiedingen van verschillende bedrijven van de groep door middel van uniforme inloggegevens en om de veiligheid van de gegevens te verhogen.

Verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deze registratiedienst is Bosch.IO GmbH, Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, Duitsland ("BIO").

Als je je bij BIO wilt registreren voor een centrale Bosch ID, zijn de algemene gebruiksvoorwaarden voor de registratie en het gebruik van een centrale Bosch ID en het privacybeleid van BIO van toepassing. Na een succesvolle registratie kun je de inloggegevens voor de centrale Bosch ID ook gebruiken om je aan te melden voor dit onlineaanbod. Hiervoor stellen wij je een BIO-aanmeldingssjabloon ter beschikking voor de centrale Bosch ID.

BIO zal ons dan je toestemming bevestigen en de stamgegevens verstrekken die nodig zijn voor het gebruik van ons aanbod (zoals achternaam, voornaam, geboortedatum, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummers, postadres). Je wachtwoord wordt niet aan ons doorgegeven.

Voor de verdere gegevensoverdracht met de centrale Bosch ID binnen de Bosch Groep verwijzen wij naar de privacyverklaring van BIO. Je kunt je gebruiksovereenkomst voor de centrale Bosch ID te allen tijde opzeggen door je af te melden. Klik daarvoor op de volgende koppeling:

https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration.

4. Logbestanden

Bij elk gebruik van internet worden door jouw internetbrowser automatisch bepaalde gegevens doorgestuurd en door ons in zogenaamde logbestanden opgeslagen.

De logbestanden worden door ons voor het opsporen van storingen en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld voor het aan het licht brengen van aanvalspogingen) voor een periode van 60 dagen opgeslagen en daarna gewist. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het betreffende voorval is opgehelderd en kunnen in afzonderlijke gevallen aan de onderzoeksinstanties worden overhandigd.

Logbestanden worden (zonder of zonder volledig IP-adres) in bepaalde omstandigheden gebruikt voor analysedoeleinden. Zie daarvoor paragraaf 9: Gebruik van cookies.

In de logbestanden worden de volgende gegevens opgeslagen:

IP-adres (Internet Protocol-adres) van het apparaat waarmee het onlineaanbod wordt opgeroepen; het internetadres van de website van waaruit het onlineaanbod wordt opgeroepen; de datum, tijd en duur van de oproep; overgedragen datavolume; http-statuscode; apparaattype (gebruikersinterface-string, bijvoorbeeld iOS, Android, Nyon, besturingssysteem)

5. Dienstverleners (algemeen)

Bosch eBike heeft externe dienstverleners opdracht gegeven voor taken als marketingdiensten, programmering en datahosting. Bosch eBike heeft deze dienstverleners met zorg geselecteerd en controleert ze regelmatig, met name met betrekking tot de zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de door hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door Bosch eBike gehouden aan vertrouwelijkheid en het nakomen van de wettelijke regels.

6. Het doorgeven aan ontvangers buiten de EER

We kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan ontvangers die gevestigd zijn buiten de EER, in zogenaamde derde landen. In dit geval zorgen wij er vóór het doorgeven voor dat bij de ontvanger ofwel sprake is van een passend niveau van gegevensbescherming ofwel dat er toestemming is voor het doorgeven. Je kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen ter garantie van het passende niveau van gegevensbescherming. Hiervoor kun je de gegevens in de paragraaf Contact gebruiken.

7. Webfonts

Op de internetpagina's van de eBike-dealerportal worden externe lettertypen - Google Fonts - gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Inc. ('Google'). De integratie van deze webfonts gebeurt via een serveroproep, doorgaans een server van Google in de VS. Hierdoor wordt op de server geregistreerd welke van onze webpagina's je hebt bezocht. Ook wordt het IP-adres van de browser op de computer van de bezoeker van deze internetpagina's door Google opgeslagen. Meer informatie vind je in de privacyverklaring van Google.

8. Google Maps

Voor de beschikbaarstelling van onze dealerzoekfunctie gebruiken we via een interface (API) het kaartmateriaal van Google Maps. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland is daarbij verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens. Je IP-adres en de door jou geselecteerde adressen/coördinaten worden aan Google doorgegeven. Google Maps wordt hierbij gebruikt om eventueel in de nodige locatiecorrecties te voorzien. Dit geeft je de mogelijkheid om zelf de locatie van je winkel aan te passen, zodat deze in de dealerzoekfunctie voor de eindklant precies kan worden weergegeven. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6, lid 1 sub b van de AVG. We wijzen erop dat het niet uitgesloten is dat gegevens door Google naar de VS worden overgedragen. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Prijsvragen

Als je deelneemt aan een prijsvraag van ons, gebruiken we je gegevens om je bericht te kunnen sturen als je hebt gewonnen en om advertenties te plaatsen voor onze producten in de wettelijk toegestane mate of voor zover je hiervoor toestemming hebt gegeven. Informatie over afzonderlijke prijsvragen vind je in de voorwaarden voor deelname bij de desbetreffende prijsvragen.

10. Gebruik van cookies

In het kader van de beschikbaarstelling van ons onlineaanbod kunnen cookies en trackingsmechanismen worden gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan een onlineaanbod op je apparaat kunnen worden opgeslagen.

Tracking is mogelijk met gebruik van verschillende technologieën. We verwerken informatie met name in het kader van de pixeltechnologie of de logboekanalyse.

 

10.1 Categorieën

We maken onderscheid tussen cookies die voor het technisch functioneren van het onlineaanbod absoluut vereist zijn en cookies en tracking-mechanismen die voor het technisch functioneren van het onlineaanbod niet absoluut noodzakelijk zijn.

Het gebruik van het onlineaanbod is over het algemeen mogelijk zonder cookies die niet-technische doeleinden dienen.

10.1.1. Technisch noodzakelijke cookies

Onder technisch noodzakelijke cookies verstaan we cookies zonder welke de technische beschikbaarstelling van het onlineaanbod niet kan worden gegarandeerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waarmee gegevens worden opgeslagen om een storingsvrije weergave van videobeelden of geluid te garanderen.

Deze cookies worden na afloop van je bezoek gewist.

10.1.2. Technisch niet-noodzakelijke cookies en trackingsmechanismen

Deze cookies en trackingsmechanismen gebruik we alleen als je ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. De uitzondering hierop is het cookie dat de huidige status van je privacy-instelling opslaat (keuzecookie). Dit wordt op basis van een gerechtvaardigd belang ingesteld.

We verdelen deze cookies en trackingsmechanismen onder in twee subcategorieën:

10.2. Comfortcookies

Deze cookies vergemakkelijken de bediening en maken comfortabeler surfen mogelijk op ons onlineaanbod; in deze cookies kunnen bijvoorbeeld je taalinstellingen worden opgeslagen.

10.3. Marketingcookies en trackingsmechanismen

Algemeen

Het gebruik van marketingcookies en trackingsmechanismen stelt ons en onze partners in staat om je op jouw interesses aansluitende aanbiedingen te tonen, die zijn gebaseerd op een analyse van je gebruiksgedrag.

- Statistiek:
Met behulp van statistische tools meten we bijvoorbeeld hoeveel pagina's je hebt bezocht.

- Conversion tracking:
Onze conversion tracking-partners plaatsen een cookie op je computer ("conversion cookie"), als je via een advertentie van de desbetreffende partner op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen doorgaans na 30 dagen hun geldigheid. Als je bepaalde pagina's van ons bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en de desbetreffende conversion tracking-partner zien dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze site is doorgestuurd. Dit kan ook over verschillende apparaten plaatsvinden. De informatie die met behulp van het conversion cookie wordt verzameld, dient ertoe om conversiestatistieken op te stellen en om te bepalen hoeveel gebruikers op de desbetreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversion tracking-tag.

- Retargeting:
Deze tools stellen gebruikersprofielen op met behulp van reclamecookies of reclamecookies van derden, zogenaamde webbeacons (onzichtbare grafieken, die ook wel pixels of telpixels worden genoemd) of vergelijkbare technologieën. Deze zijn bedoeld voor de op interesses gebaseerde reclame en de regeling van de frequentie waarmee de gebruiker bepaalde beelden te zien krijgt. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens die te maken hebben met de tools, is de betreffende aanbieder. De aanbieders van de tools geven informatie voor de bovenvermelde doeleinden eventueel ook aan derden door. Lees in verband hiermee de privacyverklaringen van de betreffende aanbieder.

We wijzen erop dat bij het gebruik van de tools eventueel een overdracht van jouw gegevens naar ontvangers buiten de EER kan plaatsvinden, waar geen sprake is van een passend niveau van gegevensbescherming volgens de AVG (bijvoorbeeld de VS). Nadere informatie hierover kun je vinden in de volgende beschrijving van afzonderlijke marketingtools.


Achternaam: Google Analytics


Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Functie: gebruikersgedrag analyseren (paginaoproepen, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), opstellen van pseudonieme gebruikersprofielen aan de hand van apparaatoverschrijdende informatie van ingelogde Google-gebruikers (cross-device tracking), verrijking van pseudonieme gebruikersgegevens met door Google beschikbaar gestelde doelgroepspecifieke informatie, retargeting, UX-testing, conversion tracking en retargeting in combinatie met Google Ads.

10.4. Beheer van cookies en trackingsmechanismen

In de browser en/of in onze privacy-instellingen kun je jouw cookie- en trackingsmechanisme-instellingen beheren:

Opmerking: de door jou vastgelegde instellingen hebben altijd uitsluitend betrekking op de gebruikte browser.

10.4.1. Uitschakelen van alle cookies

Als je alle cookies wilt uitschakelen, ga je naar je browserinstellingen en deactiveer je het instellen van cookies. We wijzen erop dat hierdoor de functionaliteit van de website kan worden aangetast.

10.4.2. Beheer van je instellingen met betrekking tot technisch niet-noodzakelijke cookies en trackingsmechanismen

Wanneer je onze internetpagina's bezoekt, word je in een cookie-layer gevraagd of je ons voor het gebruik van comfortcookies en marketingcookies of trackingsmechanisme je desbetreffende toestemming wilt geven.

In onze privacy-instellingen kun je reeds gegeven toestemmingen met onmiddellijke ingang intrekken of ons ook je toestemming op een later tijdstip geven.

11. Nieuwsbrief met registratie; herroepingsrecht

Je kunt je in het kader van ons onlineaanbod aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken hiervoor de zogenaamde dubbele opt-in procedure, waarbij wij je alleen een nieuwsbrief per e-mail sturen als je de activering van de nieuwsbriefservice vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een koppeling in een kennisgeving. Als je later besluit geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen, kun je het abonnement altijd opzeggen door je toestemming in te trekken. Bij e-mailnieuwsbrieven vindt de herroeping plaats via de in de nieuwsbrief opgenomen koppeling of eventueel in de beheerinstellingen van het betreffende onlineaanbod. Je kunt ook contact met ons opnemen via de informatie in de paragraaf Contact.

12. Gebruik van externe koppelingen

Bosch eBike-websites kunnen koppelingen met websites bevatten van derden die niet met ons verbonden zijn. Nadat op de koppeling is geklikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens die aan de externe partij zijn overgedragen (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina waarop de koppeling zich bevindt). Het optreden van externe partijen ligt uiteraard buiten onze controle. Bosch eBike is niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.

13. Duur van de opslag, bewaartermijnen

We slaan je gegevens in principe net zolang op als voor het leveren van ons onlineaanbod en de daaraan gekoppelde services vereist is of zolang we een gerechtvaardigd belang hebben in verdere opslag (we kunnen bijvoorbeeld ook na het uitvoeren van een contract nog een gerechtvaardigd belang hebben in marketing via de post). Daarna verwijderen we je persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die we voor het naleven van wettelijke verplichtingen moeten blijven bewaren (we zijn bijvoorbeeld vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

14. Veiligheid

We nemen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te garanderen en jouw door ons beheerde gegevens met name tegen de risico's van onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking of toegang te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

15. Jouw rechten als gebruiker van de eBike-dealerportal

Jouw rechten als gebruiker staan in dit hoofdstuk in detail beschreven. Je hebt onder andere recht van inzage, recht op rectificatie en recht op bezwaar tegen direct marketing alsmede recht om je toestemming in te trekken.

15.1 Recht op informatie en recht van inzage

Je hebt het recht om van ons informatie over de verwerking van je gegevens te krijgen. Hiertoe kun je een beroep doen op je recht op inzage in de persoonsgegevens die we van jou verwerken.

15.2 Recht op rectificatie en wissen

Je kunt ons verzoeken onjuiste gegevens te corrigeren en - indien aan de wettelijke eisen is voldaan - aan te vullen of je gegevens te wissen.

Dit geldt niet voor gegevens die nodig zijn voor een betaling of voor de boekhouding of die vallen onder de wettelijke bewaringsplicht. Indien toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking ervan echter beperkt (zie hieronder).

15.3 Beperking van de verwerking

Je kunt ons verzoeken - indien aan de wettelijke eisen is voldaan - de verwerking van jouw gegevens te beperken.

15.4 Bezwaar tegen de verwerking van gegevens

Je hebt bovendien te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons. We zullen dan de verwerking van jouw gegevens beëindigen, zij het dat we - op basis van de wettelijke regels - dwingende, te beschermen redenen hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan jouw rechten.

15.5 Bezwaar tegen verwerking van gegevens bij wettelijke basis "gerechtvaardigd belang"

Je hebt bovendien te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons indien dit berust op de juridische basis van gerechtvaardigd belang. We zullen dan de verwerking van jouw gegevens beëindigen, zij het dat we - op basis van de wettelijke regels - dwingende, te beschermen redenen hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan jouw rechten.

15.6 Intrekking van toestemming

Indien je ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van jouw gegevens, kun je deze te allen tijde met ingang vanaf dat moment intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van jouw gegevens tot aan de herroeping onverlet.

15.7 Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt verder het recht om gegevens die je ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm overhandigd te krijgen of - indien technisch haalbaar - te verlangen, dat de gegevens aan een derde partij worden overgedragen.

15.8 Recht om bezwaar te maken bij autoriteit voor gegevensbescherming

Je hebt het recht bezwaar te maken bij een autoriteit voor gegevensbescherming. Je kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming die voor jouw gebied is aangewezen of met de aan ons toegewezen autoriteit voor gegevensbescherming. De laatste is:

De autoriteit voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Baden-Württemberg

Lautenschlagerstraße 20
D-70173 Stuttgart
DUITSLAND

16. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen indien dit vanwege de technische ontwikkelingen nodig is. In dergelijke gevallen zullen we ook onze privacyverklaring overeenkomstig aanpassen. Bekijk daarom de actuele versie van onze verklaring aangaande de gegevensbescherming.

17. Contact

Als je contact met ons wilt opnemen, kun je ons bereiken op het adres dat vermeld staat in de paragraaf "Verwerkingsverantwoordelijke".

Als je gebruik wil maken van je rechten, kun je de volgende koppeling gebruiken:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/nl-NL/

Als je privacyincidenten wil melden, kun je de volgende koppeling gebruiken:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/

Voor suggesties en bezwaren inzake de verwerking van je persoonsgegevens adviseren we je contact op te nemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming:

Functionaris voor de gegevensbescherming
Afdeling Informatiebeveiliging en gegevensbescherming Bosch-groep (C/ISP)
Postbus 30 02 20
D-70173 Stuttgart
DUITSLAND

Stand: 15. Oktober 2020