Informatie over gegevensbescherming Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems (hierna te noemen „Bosch eBike“ of „Wij“) is blij met uw bezoek aan onze internetpagina´s en met uw interesse in onze onderneming en onze producten.

Bosch eBike respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens en de veiligheid van alle zakelijke gegevens is voor ons een belangrijke zaak, waarmee we bij alle zakelijke processen rekening houden.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van het bedrijfsbeleid van Bosch. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de afdeling eBike van Robert Bosch GmbH; als er nog andere verantwoordelijken zijn, dan worden deze uitzonderingen in deze privacyverklaring uitgelegd.

Onze contactgegevens:
Colofon
Functionaris voor de gegevensbescherming

1. Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

1.1 Persoonlijke gegevens zijn afzonderlijke details over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of definieerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld namen, adressen, foto´s, telefoonnummers, e-mailadressen of andere informatie over een bepaalde of definieerbare persoon.

1.2 Persoonlijke gegevens (inclusief IP-adressen) worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als hiervoor een wettelijke basis is, of als u ons daarvoor toestemming geeft voor een bepaald doel, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag, een aanvraag bij onze hotline of voor de behandeling van een garantiekwestie.

1.3. Daarnaast wordt de volgende informatie bij een bezoek aan onze webpagina´s vastgelegd: IP-adres, webpagina van waaruit het bezoek is gebracht (referrer), bezochte pagina´s (pages), gedownloade bestanden (downloads), weergave van video´s/audio, klikken op afzonderlijke koppelingen, zoekwoorden of zoekreeksen (site search), duur van het bezoek, gebruikte browser enzovoort. Als het bezoek via online advertenties tot stand is gekomen, bijvoorbeeld door middel van banners, videoadvertenties of werving via een zoekmachine, dan leggen wij ook vast welke banner of Adword heeft geleid tot een bezoek aan de Bosch-internetpagina´s. Met deze kennis kunnen we onze internetpagina´s verder optimaliseren en nog beter afstemmen op de wensen van onze bezoekers.

2. Gegevenscategorieën en doelbepaling

Wanneer Bosch eBike of een dienstverlenende onderneming die in opdracht van Bosch eBike werkt, de persoonlijke gegevens gebruikt voor het technische beheer van webpagina´s of mobiele apps, voor de klantadministratie, voor productenquêtes, voor uw aanvragen bij Bosch eBike Systems, bijvoorbeeld bij onze service- of klanten-hotline, en voor de verwerking van garantiezaken, dan gebeurt dit uitsluitend in de omvang die in onderhavige gevallen nodig is, of conform de verwerkingsdoelen op de desbetreffende plaatsen op onze webpagina´s. Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die in opdracht van Bosch werken, verplichten zich tot geheimhouding en dienen zich te houden aan de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens. Bovendien worden alle nodige technische en organisatorische maatregelen genomen die de bescherming van persoonsgegevens waarborgen.

3. Overdracht van gegevens aan derden

Bosch eBike heeft externe dienstverleners opdracht gegeven tot taken als verkoop- en marketingservices, betalingsafwikkeling, afwikkeling van garantiezaken, programmering, data hosting en hotline-services. Bosch eBike heeft deze dienstverleners met zorg geselecteerd en controleert ze regelmatig, met name met betrekking tot de zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de door hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door Bosch eBike gehouden aan vertrouwelijkheid en het nakomen van de wettelijke regels.

Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch-groep zijn.

4. Gebruik van cookies

4.1 Algemeen
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen als u onze webpagina´s bezoekt. Aan de hand van deze bestanden kan worden bijgehouden of uw apparaat al met onze pagina´s heeft gecommuniceerd. Het uitlezen van cookies stelt ons in staat onze internetpagina´s voor u adequaat vorm te geven en het gebruik ervan voor u te vergemakkelijken.

4.2 Bosch eBike-cookies
Op de pagina's van de dealerportal maakt Bosch eBike gebruik van cookies en actieve componenten (bijvoorbeeld JavaScript) om voorkeuren van bezoekers bij te houden en de webpagina's daar optimaal op af te stemmen.

4.3 Cookies van externe aanbieders
Op een aantal internetpagina´s van Bosch eBike worden inhoud en diensten geplaatst van andere aanbieders (bijvoorbeeld YouTube, Facebook, Twitter) die zelf ook cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Bosch eBike heeft op de verwerking van persoonlijke gegevens door deze aanbieders geen invloed. Informeer op de internetpagina´s van de desbetreffende aanbieders over hoe zij met uw gegevens omgaan.

4.4 Cookies uitschakelen en verwijderen
Wanneer u onze internetpagina´s bezoekt, wordt er een pop-up weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de cookies die op onze pagina worden geplaatst, wilt toestaan of wilt uitschakelen in de instellingen.

Als u ervoor kiest de cookies niet toe te staan, dan wordt in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie dient uitsluitend om uw bezwaar vast te leggen. Het uitschakelen van de cookies kan wel tot gevolg hebben dat u niet meer kunt beschikken over bepaalde functies van onze internetpagina´s. Houd er rekening mee dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen kan worden gebruikt voor de browser waarmee het is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw instellen.

De instellingsmogelijkheid heeft echter geen betrekking op de cookies die tijdens uw bezoek op internetpagina´s van externe partijen door andere aanbieders worden geplaatst.

Via uw browser kunt u wel op elk gewenst moment alle cookies verwijderen. Maar ook dit kan tot gevolg hebben dat u niet meer kunt beschikken over bepaalde functies. Klik hiervoor op de koppeling „Privacy-instellingen" in de voetregel. De koppeling „Privacy-instellingen" biedt u meer informatie over de gebruikte cookies. Bovendien kunt u daar instellen welke cookies u wilt gebruiken. Al op niveau 1 (noodzakelijk) en niveau 2 (comfort) worden geanonimiseerde toegangsmetingen uitgevoerd met zogeheten session cookies. Op niveau 3 (statistiek) wordt voor maximaal 12 maanden een cookie op uw computer opgeslagen.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om via de volgende webpagina het gebruik van cookies door externe aanbieders te beheren en te deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement Deze webpagina wordt niet door ons beheerd. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk en hebben geen invloed op de inhoud of beschikbaarheid.

5. Gebruik van analysetools

5.1 Voor de internetpagina´s verricht Bosch eBike toegangsmetingen met webanalysetools, onder andere met Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google"). Er bestaat een verdrag tussen Bosch eBike Systems GmbH en Google Inc. met betrekking tot gegevensverwerking in opdracht, als bedoeld in § 11 van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens. Google Analytics gebruikt zogeheten „cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de webpagina door u mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van deze webpagina die door het cookie is verzameld, wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze webpagina is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google ingekort als de webpagina wordt bezocht in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die zich hebben aangesloten bij het verdrag over het Europese economische gebied. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de website-exploitant die samenhangen met het gebruik van de website en internet.

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven aan Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door dit in te stellen in uw browser-software. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt de verwerking door Google Analytics voorkomen door op de volgende koppeling te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, waarmee vanaf dat moment wordt voorkomen dat uw gegevens bij een bezoek aan deze website worden verwerkt: <a href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deactiveren</a> .
U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) die door het cookie zijn gegenereerd, aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt. Hiertoe klikt u op de volgende koppeling (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) om de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en bescherming van gegevens vindt u bij http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en bij https://www.google.nl/intl/nl/policies/. We wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code „anonymizeIp", om een anonieme verwerking van IP-adressen (zogeheten IP-masking) te garanderen.

5.2 Voor de meting worden de in 5.1 beschreven cookies gebruikt om de analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat Bosch eBike daarmee de kwaliteit van de gegevens kan verbeteren.

5.3 Als u niet wilt dat de desbetreffende conversion cookies gebruikt worden, raadpleeg dan punt 5.1

6. Webfonts

Op de internetpagina's van de eBike-dealerportal worden externe lettertypen - Google Fonts - gebruikt.

Google Fonts is een dienst van Google Inc. ('Google'). De integratie van deze webfonts gebeurt via een serveroproep, doorgaans een server van Google in de VS. Hierdoor wordt op de server geregistreerd welke van onze webpagina's u hebt bezocht. Ook wordt het IP-adres van de browser op de computer van de bezoeker van deze internetpagina's door Google opgeslagen. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Google, die u hier kunt oproepen:

https://fonts.google.com/#AboutPlace:about
https://policies.google.com/privacy

7. Gebruik van social plugins

7.1 Bosch eBike gebruikt op zijn webpagina´s en mobiele apps zogeheten social plugins van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+. Het gaat hierbij om knoppen zoals de Facebook-knop „Vind-ik-leuk".

7.2 Als u bij een sociaal netwerk bent ingelogd, kan het bezoek ook worden verwerkt in uw account bij dat netwerk. Als u niet wilt dat het sociale netwerk de gegevens die bij uw bezoek worden verzameld, worden gekoppeld aan uw gegevens in het sociale netwerk, logt u eerst uit bij het sociale netwerk voordat u de social plugin-knop activeert.

7.3 Als u wilt weten met welk doel en in welke omvang het sociale netwerk gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en welke rechten en instellingsmogelijkheden u hebt ter bescherming van uw privacy, raadpleegt u de informatie van dat sociale netwerk.

8. Advertenties

8.1 Toestemming en opzegging
Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we die om u te kunnen informeren over onze producten en diensten en u eventueel om uw mening te vragen met een enquête, voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dat wij uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor advertentiedoeleinden. Als wij voor een enquête gebruikmaken van een marktonderzoeksbureau, dan werkt dit bureau uitsluitend in opdracht van en op aanwijzing van Bosch eBike.

Als u ons toestemming hebt gegeven om advertenties van ons te ontvangen, maar u daarvoor niet langer benaderd wilt worden door Bosch eBike, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw voor advertentiedoeleinden opgeslagen gegevens worden dan verwijderd. Als de gegevens nog nodig zijn voor een betaling, bestelling of de afwikkeling van een garantiekwestie, worden ze geblokkeerd.

8.2 Nieuwsbrief
U kunt u op onze websites en met onze apps desgewenst abonneren op een nieuwsbrief. Als u later besluit geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen, kunt u het abonnement altijd opzeggen door uw toestemming in te trekken. Nieuwsbrieven die u per e-mail ontvangt, kunt u opzeggen door op de koppeling in de nieuwsbrief te klikken.

9. Gebruik van externe koppelingen

Bosch eBike-internetpagina´s kunnen koppelingen bevatten naar internetpagina´s van derden (niet met ons verbonden aanbieders). Nadat op de koppeling is geklikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, de verwerking en het gebruik van de persoonlijke gegevens die aan de externe partij zijn overgedragen (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina waarop de koppeling zich bevindt). Het optreden van externe partijen ligt uit de aard der zaak buiten onze controle. Bosch eBike is niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens door derden.

10. Duur van de opslag, bewaartermijnen

We slaan uw gegevens in principe net zolang op als voor het leveren van ons online-aanbod en de daaraan gekoppelde services vereist is of zolang we een gerechtvaardigd belang hebben in verdere opslag (we kunnen bijvoorbeeld ook na het uitvoeren van een contract nog een gerechtvaardigd belang hebben in marketing via de post). Daarna verwijderen we uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die we voor het naleven van wettelijke verplichtingen moeten blijven bewaren (we zijn bijvoorbeeld vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

11. Veiligheid

Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die in opdracht van Bosch eBike werken, verplichten zich tot geheimhouding en dienen zich te houden aan de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens.

We nemen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te garanderen en uw door ons beheerde gegevens met name tegen de risico's van onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking of toegang te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

12.  Uw rechten als gebruiker van de eBike-dealerportal

Uw rechten als gebruiker zijn in dit hoofdstuk in detail beschreven. U hebt onder andere recht van inzage, recht op rectificatie en recht op bezwaar tegen direct marketing alsmede recht om uw toestemming in te trekken.

12.1    Recht op informatie en recht van inzage
U hebt het recht om van ons informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens. Hiertoe kunt u een beroep doen op uw recht op inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken.

12.2  Recht op rectificatie en recht op wissen
U kunt ons verzoeken onjuiste gegevens te corrigeren en - indien aan de wettelijke eisen is voldaan - aan te vullen of uw gegevens te wissen.

Dit geldt niet voor gegevens die nodig zijn voor een betaling of voor de boekhouding of die vallen onder de wettelijke bewaringsplicht. Indien toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking ervan echter beperkt (zie hieronder).

12.3  Beperking van de verwerking
U kunt ons verzoeken - indien aan de wettelijke eisen is voldaan - de verwerking van uw gegevens te beperken.

12.4 Bezwaar tegen de verwerking van gegevens
U hebt bovendien te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. We zullen dan de verwerking van uw gegevens beëindigen, zij het dat we - op basis van de wettelijke regels - dwingende, te beschermen redenen hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

12.5  Bezwaar tegen verwerking van gegevens bij wettelijke basis 'gerechtvaardigd belang'
U hebt bovendien te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons indien dit berust op de wettelijke basis van gerechtvaardigd belang. We zullen dan de verwerking van uw gegevens beëindigen, zij het dat we - op basis van de wettelijke regels - dwingende, te beschermen redenen hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

12.6  Intrekking van toestemming
Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze ten allen tijde vanaf dat moment intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment van intrekking van uw toestemming blijft onverlet.

12.7  Gegevensoverdraagbaarheid
U hebt verder het recht om gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm overhandigd te krijgen of - indien technisch haalbaar - te verlangen, dat de gegevens aan een derde partij worden overgedragen.

12.8  Recht om bezwaar te maken bij autoriteit voor gegevensbescherming
U hebt het recht bezwaar te maken bij een autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming die voor uw gebied is aangewezen of met de aan ons toegewezen autoriteit voor gegevensbescherming. De laatste is:

De autoriteit voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Baden-Württemberg

Adres:
Königstrasse 10a
D-70173 Stuttgart
DUITSLAND

13. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor onze maatregelen met het oog op beveiliging en bescherming van gegevens te wijzigen indien dit vanwege de technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen we ook onze informatie over gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Bekijk daarom de actuele versie van onze verklaring aangaande de gegevensbescherming.

14. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het adres dat vermeld staat in de paragraaf 'Verantwoordelijke'.
Gebruik de volgende link voor het uitoefenen van uw rechten en het melden van privacy-incidenten:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Voor suggesties en bezwaren inzake de verwerking van uw persoonsgegevens adviseren we u contact op te nemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming:

Functionaris voor de gegevensbescherming
Afdeling Informatiebeveiliging en gegevensbescherming Bosch-groep (C/ISP)
Postbus 30 02 20
D-70173 Stuttgart
DUITSLAND
of
mailto: DPO@bosch.com

Versie Januari 2019