Robert Bosch GmbHのウェブサイトの責任者

名前と住所
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
ドイツ

監査役会会長
Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer

取締役会
Dr. Stefan Hartung, Dr. Christian Fischer, Filiz Albrecht, Dr. Markus Forschner, Dr. Markus Heyn, Rolf Najork


Bosch への連絡先
kontakt@bosch.de
+49 711 400 40990
本社
+49 711 811-0

商業登記簿記入

登録裁判所:地方裁判所シュツットガルト HRB 14000


VAT識別番号
DE811128135